PrivacybeleidBedankt voor uw interesse in ons bedrijf en uw bezoek aan onze website https://www.machinesvanelsacker.be/ (hierna „Website“ genoemd). Van Elsacker BV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Indien we persoonsgegevens op andere wijze verwerken (bijv. naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betrokken persoon [deze persoon wordt hierna “Gegevenssubject” genoemd]), dan wordt dit enkel en alleen gedaan in overeenstemming met de Europese, algemene verordening gegevensbescherming (hierna “AVG”) en landspecifieke gegevensbescherming bepalingen die van toepassing zijn op Van Elsacker BV. Het verwerken van persoonsgegevens waarvoor geen rechtsgrondslag bestaat, zal (indien nodig) alleen met uw toestemming gebeuren. Deze verklaring met betrekking tot gegevensprivacy verschaft informatie over de aard, het toepassingsgebied en het doel van de persoonsgegevens die door Van Elsacker BV verwerkt worden en over de rechten die u hebt met betrekking tot deze gegevens.


1. De beheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De beheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG en andere bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming is: Telefoon: 015/26.08.90 E-Mail: info@machinesvanelsacker.be


2. Functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming kunt u direct contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op: Telefoon: 015/26.08.90 E-Mail: info@machinesvanelsacker.be


3. Verwerking van gebruiksgegevens

Elke keer dat deze Website bezocht wordt door een bezoeker, verzamelt deze Website een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen. Het betreft de volgende gegevens:

 • gebruikte browsertypes en versies,
 • het besturingssysteem dat het toegangssysteem gebruikt,
 • de webpagina van waaruit een toegangssysteem op deze Website uitkomt (ook bekend als verwijzer),
 • de sub-websites waar via een toegangssysteem toegang tot verkregen wordt op deze Website,
 • de datum en tijd waarop de Website bezocht wordt,
 • het IP-adres,
 • de internetaanbieder dat het toegangssysteem gebruikt,
 • en
 • andere vergelijkbare gegevens en informatie dat gevaren afwendt in geval van aanvallen onze IT-systemen.

Bij de verwerking van deze gebruiksgegevens trekt Van Elsacker BV geen enkele conclusie over het Gegevenssubject. Van Elsacker BV heeft deze gegevens nodig om
 • de inhoud van deze Website op correcte manier aan te bieden,
 • de inhoud van en de advertenties voor deze Website te optimaliseren,
 • het doorlopend functioneren van onze IT-systemen en de technologie achter deze Website te verzekeren
 • en
 • de wethandhavingsautoriteiten informatie te verschaffen die nodig is voor voeren van een strafprocedure in geval van een cyberaanval.
Rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG. Van Elsacker BV analyseert deze gegevens in anonieme vorm voor de statistieken en met als doel de gegevensbescherming en gegevensveiligheid te verbeteren. De anonieme gegevens in de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die door het Gegevenssubject verschaft zijn.


4. Verwerking van gegevens die u aan ons hebt verstrekt

Indien u het contactformulier invult via de Website, dient u uw voor- en achternaam en emailadres in te vullen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat in deze verklaring met betrekking tot gegevensprivacy, verwerkt Van Elsacker BV de verstrekte gegevens in overeenstemming met clausule 4 alleen voor het verstrekken van de diensten die u ons gevraagd heeft te verstrekken, dwz. voor het aanmaken van een gebruikersaccount, het uitvoeren en/of verwerken van een aankoopovereenkomst. Indien u de aan ons verstrekte gegevens, overeenkomstig met deze clausule 4, niet beschikbaar stelt, dan kunnen wij u de respectievelijke diensten niet verschaffen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (b) AVG.


5. Overdracht van persoonsgegevens aan externe dienstverleners

Van Elsacker BV krijgt hulp van externe dienstverleners voor bepaalde analyses, verwerkings- of opslagprocessen van technische gegevens (bijv. om samengevoegde, niet-persoonlijke statistieken uit gegevensbanken te verkrijgen of voor de opslag van back-up kopieën). Deze dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan strenge normen betreffende gegevensbescherming en gegevensveiligheid. Ze zijn verplicht de persoonsgegevens op strikt vertrouwelijke wijze te behandelen en deze alleen te verwerken als Van Elsacker BV dit vraagt en volgens de instructies van Van Elsacker BV. De rechtsgrondslag voor de betrokkenheid van zulke dienstverleners is Art. 28 AVG. Van Elsacker BV werkt samen met bedrijven en andere entiteiten die gespecialiseerde expertise bieden met betrekking tot speciale onderdelen (bijv. belastingadviseurs, rechtshulp, accountants, logistieke bedrijven). Deze entiteiten zijn wettelijk of contractueel verplicht vertrouwelijkheid te garanderen. Als overdracht van persoonsgegevens aan deze entiteiten nodig is, dan is de rechtsgrondslag, afhankelijk van de soort samenwerking, Artikel 6(1)(b) of, (f) AVG.


6. Cookies

De Website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internet browser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen. Cookies worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker bewaard en beschadigen de computer in geen enkel opzicht. De cookies van de Website bevatten persoonsgegevens over de gebruiker. Cookies besparen de gebruiker van de Website heel wat moeite; de gebruiker hoeft bepaalde gegevens niet elke keer in te voeren, ze vereenvoudigen de overdracht van specifieke inhoud en helpen Van Elsacker BV bij het identificeren van specifieke, populaire onderdelen van de Website. Zo kan Van Elsacker BV, onder andere, de inhoud van de Website aanpassen aan de behoeften van de gebruikers. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG. De gebruiker kan, op elk moment, het plaatsen van cookies door deze Website weigeren door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te wijzigen en daardoor het plaatsen van cookies permanent te weigeren. Bovendien kunnen cookies die al op de computer staan op elk moment verwijderd worden via de internetbrowser of andere software. Dit is mogelijk in alle gebruikelijke internetbrowsers. Indien de gebruiker het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen bepaalde functies van deze Website niet volledig gebruikt worden.


7. Google Analytics

Deze Website gebruikt Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-dienst. Webanalyse is de verzameling, bundeling en analyse van gegevens betreffende het gedrag van website bezoekers. Een webanalyse-dienst verzamelt, onder andere, gegevens met betrekking tot welke webpagina een Gegevenssubject gebruikt om op een andere webpagina te komen (ook verwijzer genoemd), welke sub-sites van de website bezocht zijn en hoe vaak en voor hoe lang een sub-site werd bezocht. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een webpagina te optimaliseren en een kosten-baten analyse van internetreclame uit te voeren. De werkmaatschappij van het Google-Analytics component is Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google LLC is gecertificeerd door het Privacy-Shield framework en garandeert daarom dat het voldoet aan de Europese gegevensbeschermingswet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt Van Elsacker BV het achtervoegsel “_gat._anonymizeIp”. Door middel van dit achtervoegsel wordt het IP-adres van de internetverbinding van het Gegevenssubject ingekort en anoniem gemaakt door Google indien onze Website bezocht wordt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het doel van het Google-Analytics component is de bezoekersstroom op de Website te analyseren. Google gebruikt, onder andere, de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van de Website te analyseren om zo online rapporten voor ons aan te maken die de activiteiten op de Website tonen. Op basis van deze gegevens kunnen wij tevens aanvullende diensten bieden in relatie tot het gebruik van de Website. Google Analytics gebruikt cookies, dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Elke keer dat één van de individuele pagina’s van deze Website - beheerd door de controller verantwoordelijk voor de verwerking en waarin een Google-Analytics component in geïntegreerd is - bezocht wordt, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van het Gegevenssubject automatisch geactiveerd door het respectievelijke Google-Analytics component om gegevens aan Google door te geven voor de online analyse. In het kader van dit technische proces zal Google kennis krijgen van persoonsgegevens - zoals het IP-adres van het Gegevenssubject - waarmee Google, onder andere, kan zien waar de bezoekers van en de kliks op de website vandaan komen. Zo kunnen commissies gefactureerd worden. Door middel van de cookie worden persoonsgegevens opgeslagen; bijvoorbeeld de tijd van het bezoek, de plaats waar de Website werd bezocht en het aantal keren dat het Gegevenssubject onze Website bezocht. Elke keer dat onze Website bezocht wordt, worden deze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding gebruikt door het Gegevenssubject, doorgestuurd naar Google in de USA. Deze persoonsgegevens worden door Google in de USA opgeslagen. Google kan deze persoonsgegevens, die via het technische proces werden verzameld, doorsturen aan derden. Zoals hierboven al werd uitgelegd kan het Gegevenssubject op elk moment het plaatsen van cookies door onze Website weigeren door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te wijzigen en daardoor het plaatsen van cookies permanent te weigeren. Indien de instellingen van de gebruikte internetbrowser gewijzigd zijn, kan Google ook geen cookie plaatsen op het IT-systeem van het Gegevenssubject. Bovendien kan een cookie dat al door Google Analytics geplaatst is, op elk moment verwijderd worden via de internetbrowser of andere software. Bovendien heeft het Gegevenssubject de optie de verzameling van gegevens weigeren die door Google Analytics geproduceerd worden en gerelateerd zijn aan het gebruik van deze Website. Hij/zij kan tevens de verwerking van zulke gegevens door Google weigeren en zulke verzameling en verwerking beletten. Hiertoe dient het Gegevenssubject een browser add-on te downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en deze installeren. Deze browser add-on laat Google Analytics weten via JavaScript dat geen gegevens en informatie over het bezoek aan de webpagina’s aan Google Analytics doorgegeven mag worden. Google ziet de installatie van de browser add-on als een weigering. Indien het IT-systeem van het Gegevenssubject verwijderd, geformatteerd of op een latere datum opnieuw geïnstalleerd wordt, dan moet het Gegevenssubject ook de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on gedeïnstalleerd of gedeactiveerd is door het Gegevenssubject of door een andere persoon die voor het Gegevenssubject kan beslissen, dan is er een optie om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren. Voor verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google, raadpleeg https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl en https://www.google.com/analytics/terms/nl.html Google Analytics wordt uitgebreid uitgelegd in https://marketingplatform.google.com/intl/nl_ALL/about/analytics/. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.


8. Google Tag Manager

Deze Website gebruikt Google Tag Manager. Deze dienst laat het beheer van website tags toe via een interface. Tags zijn kleine code-elementen die, onder andere, het verkeer en het gedrag van bezoekers meten. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies gebruikt en daarom dus ook geen persoonsgegevens verzameld voor dit proces. Google Tag Manager activeert andere tags die eventueel gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Indien een deactivering uitgevoerd werd op domein- of cookieniveau, dan blijft die bestaan voor alle tracking tags op voorwaarde dat deze met Google Tag Manager geïmplementeerd werden.


9. Google AdWords

Deze Website gebruikt Google Conversation Tracking. Als u via een Google-advertentie op onze Website arriveert, plaatst Google AdWords een cookie op uw computer. Als onderdeel van hun verkoopactiviteiten, richt Van Elsacker BV de aandacht van potentiële klanten op aanbiedingen die op de Website gemaakt worden met gebruik van Google AdWords, dwz reclames in het kader van zoekresultaten op Google. In dit kader zijn er enkele punten die aandacht verdienen met betrekking tot de cookie die Google op uw computer plaatst als u op onze Website komt via een Google-advertentie: deze cookie verloopt na 30 dagen en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website bezoekt die toebehoren aan de AdWords-klant en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgestuurd is. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Het is dus niet mogelijk cookies te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die verkregen worden met gebruik van deze cookie is voor het aanmaken van statistieken voor AdWords-klanten die voor conversion tracking gekozen hebben. AdWords-klanten zullen weten hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en doorgestuurd zijn naar een pagina die uitgerust is met een conversion tracking tag. Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk te identificeren zijn. Indien u niet wenst deel te nemen aan de trackingprocedure, kunt u het plaatsen van een cookie voor dit doeleinde weigeren - bijvoorbeeld door de browserinstellingen aan te passen en het automatisch plaatsen van cookies compleet te deactiveren. U kunt cookies voor conversion tracking ook deactiveren door uw browserinstellingen zo te programmeren dat cookies van https://www.googleadservices.com geweigerd worden. Raadpleeg het Google-privacybeleid met betrekking tot conversion tracking op https://policies.google.com/privacy?gl=pt&hl=nl. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1)(a) AVG/Art. 6(1)(f) AVG.


10. Social Plug-ins

Deze Website gebruikt social plug-ins (hierna ”plug-ins”) van verschillende sociale netwerken. Met behulp van deze plug-ins kunt u met name inhoud delen of producten aanbevelen. Als u een pagina van onze Website bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het respectievelijke sociale netwerk. Het sociale netwerk stuurt de inhoud van de plug-in direct naar uw browser en de browser integreert het in de Website. Door plug-ins te integreren, ontvangt het sociale netwerk de informatie die u op de respectievelijke pagina van onze Website hebt bekeken. Als u ingelogd bent op het sociale netwerk, kan het netwerk het bezoek aan uw account toewijzen. Als u met de plug-ins dialogeert, bijvoorbeeld door te klikken op de “like”-knop of een commentaar te publiceren, zal de overeenstemmende informatie direct van uw browser naar het sociale netwerk worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Voor details met betrekking tot het doeleinde en het bereik van de gegevensverzameling en de verwerking en gebruik van deze gegevens door sociale netwerken evenals uw rechten en instellingsopties in dit opzicht zodat u uw privacy kunt beschermen, kunt u het privacybeleid van de respectievelijke netwerken of websites raadplegen. U kunt de links in de onderstaande vraag vinden. Zelfs als u niet ingelogd bent op het sociale netwerk, kunnen websites met actieve social plug-ins gegevens naar de netwerken sturen. Een actieve plug-in plaatst een cookie met een identificator elke keer dat een website wordt bezocht. Aangezien uw browser deze cookie elke keer dat u verbinding maakt met een netwerkserver ongevraagd doorstuurt, kan het netwerk in principe een profiel aanmaken met welke websites de gebruiker, geassocieerd met de identificator, bezocht heeft. En het is dus ook perfect mogelijk deze identificator later aan een persoon te koppelen - bijvoorbeeld als er later op het sociale netwerk wordt ingelogd. We gebruiken de volgende plug-ins op de Website Facebook De Facebook plug-in wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna „Facebook“) Raadpleeg het privacybeleid van Facebook op https://nl-be.facebook.com/about/privacy/. Facebook is gecertificeerd door het Privacy-Shield framework en garandeert daarom dat het voldoet aan de Europese gegevensbeschermingswet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).


11. Wissen en blokkeren van persoonsgegevens

Van Elsacker BV verwerkt en bewaart andere persoonsgegevens alleen voor de tijd die vereist is om het doeleinde van de opslag te realiseren. Als het doeleinde van de opslag eenmaal ophoudt te bestaan, worden de persoonsgegevens stelselmatig gewist of geanonimiseerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gebruiksgegevens worden over het algemeen na 30 dagen gewist.


12. Rechten van het Gegevenssubject

Indien u een of meerdere rechten uit deze clausule wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment een bericht sturen aan de contacten die in clausule 1 of 2 worden weergegeven (bijv. per e-mail of per brief).

a) Recht op bevestiging U hebt het recht bevestiging te vragen van het feit of persoonsgegevens die u betreffen, worden verwerkt.
b) Recht van toegang U hebt het recht informatie te verkrijgen over de volgende elementen: De opgeslagen persoonsgegevens u betreffend; de doeleinden van de verwerking; de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt; de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekend gemaakt; de voorgenomen opslagperiode van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die gebruikt zijn om die periode te bepalen; het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan; het bestaan van geautomatiseerde besluitname; of persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie worden doorgegeven.
c) Recht op correctie U hebt het recht de correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die u betreffen en de aanvulling te vragen van onvolledige persoonsgegevens die u betreffen.
d) Recht op wissen U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen onmiddellijk te laten wissen, met name indien het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens verzameld of verwerkt werden niet meer bestaat; u uw toestemming voor verwerking hebt ingetrokken en er geen verdere wettelijke basis voor verwerking bestaat; u geen toestemming geeft voor verwerking en er geen verdere dwingende, wettelijke basis voor verwerking bestaat; en/of de persoonsgegevens illegaal zijn verwerkt.
e) Recht op beperkte verwerking U hebt het recht om beperkte verwerking te vragen indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, met name voor een periode waarvoor Van Elsacker BV de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren; de verwerking illegaal is en in plaats van het wissen van persoonsgegevens u vraagt om beperkt gebruik van de persoonsgegevens; de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking, maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor het bepalen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; u verwerking geweigerd hebt en het nog niet duidelijk is of uw weigering zal leiden tot het stoppen van de gegevensverwerking.
f) Recht op gegevensportabiliteit U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen in een gestructureerd, algemeen en machine leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht de persoonsgegevens direct naar een andere controller te laten sturen, voor zover dit technisch mogelijk is en het geen negatief effect heeft op de rechten en vrijheden van anderen.
g) Recht op weigering U hebt het recht, op basis van uw specifieke situatie, de verwerking te weigeren van persoonsgegevens die u betreffen indien gegevensverwerking gebaseerd is op de volgende reden: verwerking nodig is voor de doeleinden van wettelijk belang nagestreefd door Van Elsacker BV of door een derde. In geval van weigering zal Van Elsacker BV de persoonsgegevens niet langer verwerken behalve als er dwingende, wettelijke redenen zijn voor deze verwerking die uw belang, rechten en vrijheden opheffen of indien het doel van de verwerking het bepalen, uitvoeren van of verweren tegen rechtsvorderingen inhoudt. Indien u het recht op weigering wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment een bericht sturen aan de contacten die in clausule 1 of 2 worden weergegeven (bijv. per e-mail of per brief).